بچه ها می بینند...

ازدواج با کسی که بچه دارد صدها برابر سخت تر است .

لطفا دقت کنید کار هرکسی نیست پذیرش این بار

/ 1 نظر / 44 بازدید
2maman

آن سخن گهربار قدما كه گفته اند آدم خودش بميرد هواخواهش زنده باشد ،...موافقم[خنثی]