مشکلات همسر اول-1

تنها زمانی سایه همسر اول کمی کمرنگ تر می شود که او ازدواج کند و مسلما این در صورتی است که فرزند مشترکی وجود نداشته باشد وگرنه با حضور فرزندان همواره باید شاهد و ناظر روابط همسرتان با همسر اولش باشید. به خصوص که اگر ازدواج نکرده باشد معمولا خانم ها گهگاه فیلشان یاد هندوستان می کند و با بهانه این که ما دشمن هم نیستیم که به طرف مقابل برای بهانه های الکی زنگ می زنند و ازش کمک می خواهند. آقایون هم که سوپر من!!! و اماده همه گونه کمک . و این فقط همسر دوم است که در صورت واکنش انگ حسادت و حساسیت بیجا به او می خورد.

/ 0 نظر / 26 بازدید