درد مشترک

هر چی بیشتر پیش می رود بیشتر به این نتیجه می رسم که همسران دوم به همان اندازه همسران قبلی از خلقیات بدی که زندگی قبلی را از هم پاشیده رنج می برند....

شاید لازم است قبل از ازدواج با کسانی که یکبار شکست خورده اند کمی بی طرفانه قضاوت کرد..

/ 2 نظر / 27 بازدید
عسل

حرفت رو قبول دارم اما این قضاوت کار کسی نیست که بیرون گود نشسته و به زندگی ای می نگرد. سهم هر دو نفر در شکست یک زندگی به یک میزان است اما پای صحبتهای هر کدام بنشینی احتمالن تمام حق را به خودشان می دهند و دیگری را خطاکار جلوه می دهند. آیا این «قضاوت» اصولن کار صحیحی است؟