3 نکته

١- این ترس هیچ وقت همسر دوم را رها نخواهد کرد :

اگر همسرش یک بار تجربه تلخ جدایی را تحمل کرده باز هم می تواند همان مسیر را طی کند و به قول معروف قبحش ریخته است.

٢- این یک نصیحت مادربزرگ هاست که اگر مردی به همسرش خیانت کرد و به تو توجه کرد مسلم بدون که  تو  آخرین نخواهی بود.  ولی در جامعه می بینم که خیلی از خانم ها توجیه های خاص خودشون را دارند که شاید یک روز تمامش را بنویسم.

٣- جایگاه عشق و تعهد و تلاش برای ساختن یک زندگی مشترک برای من مبهم است و چرا که حرف هایی است که به عمل در نمی آیند و دلیل آمار بالای طلاق را در این می بینم که ما اکثرا دنبال سریعترین و آسان ترین راه هستیم که حذف صورت مساله است.

/ 0 نظر / 29 بازدید